APIF BiH-RS objavio podatke o kompanijama na Regionalnom portalu privrednih registara jugoistočne Evrope – BIFIDEX, Banja Luka, 5. Maj 2020

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF) danas je i de facto pristupila Regionalnom portalu privrednih registara Jugoistočne Evrope (BIFIDEX) objavljivanjem ažurnih poslovnih informacija.

Pristupanjem Regionalnom portalu (BIFIDEX), APIF prvenstveno želi predstaviti privredu Republike Srpske regionu i omogućiti razmenu informacija koja će otvoriti kanale za ostvarivanje partnerstava između privrednih subjekata. Kao registarska insitucija, APIF je odgovoran za statusne i podatke iz finansijskih izveštaja oko 60.000 registrovanih privrednih subjekata u Republici Srpskoj.

Regionalni Portal BIFIDEX trenutno povezuje zvanične registre Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Od kada su APIF i Poreska uprava Crne Gore (CPRS – Centralni registar privrednih subjekata) potpisali pristupni sporazum u julu 2019.godine, brojne pripremne aktivnosti su sprovedene kako bi se omogućilo podizanje registarskih podataka APIF-a na BIFIDEX.

Direktorica APIF, gospodja Jelena Ćetković, izrazila je svoju zahvalnost donatorima: EBRD i UK GGF kao i Ministarstvu za naučni i tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Vlade Republike Srpske na podršci u realizaciji Projekta.

Direktor Agencije za privredne registre Republike Srbije (APR), koji je trenutno predsednik upravnog odbora regionalnog portala, gospodin Milan Lučić danas je pozdravio povezivanje registarskih podataka Bosne i Hercgovine – Republike Srpske sa portalom i potvrdio da su sada na BIFIDEX-u dostupni podaci četiri registarske institucije iz regiona Zapadnog Balkan: Srbije, Severne Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine – Republike Srpske.

Uspostavljanje i razvoj Regionalnog Portala BIFIDEX podržala je Evropska Banka za obnovu i razvoj (EBRD) od 2017.godine. Ovoj inicijativi se od 2019.godine pridružio i Fond za Dobro Upravljanje Ujedinjenog Kraljevstva (UK GGF) koji finansijski podržava priključivanje Portalu svih registarskih jurisdikcija Zapadnog Balkana.

Regionalni Portal sadrži podatke oko 1,5 miliona registrovanih privrednih subjekata i pravnih lica od kojih je oko 750 hiljada aktivnih dok su ostali neaktivni ili obrisani, što je veoma značajna informacija sa stanovišta transparetnosti i dostupnosti istorijskih podataka o kompanijama.

Regionalni Portal BIFIDEX je digitalna platforma koja predstavlja jedinstvenu tačku pristupa zvaničnim i ažurnim podacima o registrovanim privrednim subjektima. Očekujemo da sve registarske institucije Zapadnog Balkana budu tehnički integrisane na Portalu tokom 2020, nudeći široki opseg poslovnih informacija i usluga kojima se podržava prekogranična trgovina i poslovanje i unapređenje investicione klime u regionu Zapadnog Balkana.

 

Aktuelno

OnlinePodrška