Štampa

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF)  kao društveno odgovorna agencija koja posluje na teritoriji cijele Republike Srpske vodeći računa o svojim zaposlenima a sve u skladu sa preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske  preduzela je mjere opreza i zaštite svojih zaposlenih.

Preraspodjelom radnog vremena i radnika te obaveznu dezifenkciju radnih prostorija i obaveznog nošenja zaštitinih maski i rukavica uspjeli smo da na vrijeme završimo sve poslove nepohodne za funkcionisanje ostalih Institucija Republike Srpske  pre svega koje su vezane za podatke i usluge APIFa. Naravno u svoj ovoj situaciji mislili smo i na naše bivše radne kolege koju su otišli u penziju te smo i njih obradovali paketima pomoći.

Uz sve ove mjere uspjeli smo da naše radnike zaštitimo od korona virusa a samim tim održimo i kontinuitet u poslovanju.  

Zahvaljući predanom radu i zaposlenim u APIFu za vrijeme ove pandemije uspjeli smo da završimo novu uslugu koja će APIF  i podatke koje vodimo u našim Registrima predstaviti na evropskom tržištu.

Nove usluga korisnicima će biti dostupna početkom Maja 2020. godine.