Регистрација

 

Јединствени регистар рачуна (ЈРP) успостављен је на основу Закона о јединственом регистру рачуна пословних субјеката, 17.05.2004. године.


Тим Законом дефинисано је да АПИФ успоставља и води регистар у коме се налазе сви рачуни (девизни и КМ) правних лица са седиштем у РС, делова правних лица изван РС, органа републичке управе и других републичких органа и организација, јединица локалне управе и самоуправе и физичких лица - предузетника, а који се воде у банкама и деловима банака које послују на територији Републике Српске.

АПИФ-ов Сектор за информационе технологије је, на бази властититог искуства и кориштењем властитих потенцијала, урадио комплетно информатичко решење регистра, које покрива све активности, почев од Интернет комуникације са банкама, Централном банком и овлашћеним корисницима података, до слања података властитом Интранет мрежом према свим Пословним јединицама и пословницама. Тиме је омогућено да сва правна и физичка лица, на сваком шалтеру АПИФ-а, могу поднети захтев и добити адекватан извод из Јавног регистра рачуна.

"Дана 2012/06/15. године на снагу је ступио нови Закон о унутрашњем платном промету, као и Закон о јединственом регистру рачуна пословних субјеката (Сл. гласник РС 52/12). Чланом 6. и 7. Закона о јединственом регистру рачуна прописано је да АПИФ својим Упутством дефинише начин и поступак достављања података у Регистар, вођење и садржај Регистра, као и начин и поступак коришћење података из РегистраУпутство можете преузети овде."

Дана 30.12.2014. године, на основу Рјешења Агенције за банкарство РС, из Јединственог регистра рачуна уклонили смо рачуне клијената отворених у Бобар банци. Информације о наведеним рачунима ће бити доступне у оквиру потврда о ликвидности, као и за било које друге архивске потребе.

Дана 11.05.2016. године, на основу Рјешења Агенције за банкарство РС, из Јединственог регистра рачуна уклоњени су рачуни клијената отворених у Банци Српске. Информације о наведеним рачунима ће бити доступне у оквиру потврда о ликвидности, као и за било које друге архивске потребе.

Преглед јединственог регистра рачуна.


Цјеновник услуга из јединственог Регистра рачуна пословних субјеката (ЈРР)


 

 

Актуелно

ОнлинеПодршка