Registar računa fizičkih lica u Republici Srpskoj uspostavljen je na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu,.(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br.52/12, 92/12 i 58/19).
 
Tim Zakonom u članu 15a.određeno je da Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka uspostavlja i vodi Registar računa fizičkih lica otvorenih u ovlašćenim organizacijama.
 
Na osnovu člana 15a. stav 1. i člana 15b.stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.58/19), Upravni odbor Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka,  u skladu sa članom 17. tačka 4. Statuta Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka, br. UO-VII-756/17 od 25.04.2017.godine,donio je Uputstvo o načinu vođenja, dostavljanju podataka, davanja i korišćenja podataka iz Registra računa fizičkih lica („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 101/19)
 
Članom 15v. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu i gore navedenim Uputstvom definisani su korisnici podataka iz Registra, koji u skladu sa podnesenim zahtjevom koriste podatake iz Registra, kao i  način vođenja Registra računa fizičkih lica, način dostavljanja podataka, kao i davanja i korišćenja podataka iz ovog registra u skladu sa podnesenim zahtjevom, koji mogu preuzeti na sajtu Agencije na sledećem linku (Zahtjev za RRFL).
 
Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka u vršenju ovlašćenja koja su joj povjerena u skladu sa odredbama Zakona i Uputstva, po zahtjevima korisnika za dobijanje podataka iz Registra, postupa  u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.
 
NAPOMENA ZA PODNOŠENЈE ZAHTJEVA:
 
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji možete preuzeti ovdje.
Zahtjev za izdavanje izvoda se podnosi neposredno u sjedištu Agencije ili poštom na adresu sjedišta Agencije.
Kada se zahtjev podnosi putem poštanske pošiljke, na kovreti treba biti napisano kod adrese primaoca – Agencije i ispod toga „(zahtjev za izvod iz Registra računa fizičkih lica – NE OTVARAJ!)“.
 
 
 

Cjenovnik usluga iz Registra računa fizičkih lica (RRFL)

Aktuelno

OnlinePodrška