Регистрација

Обавјештавамо кориснике наших услуга да су по основу новог Закона о угоститељству (Сл. Гласник Републике Српске 45/17  члан 17. и члан 19.) и Закона о измјенама и допунама закона о туризму (СЛ. ГЛ. Републике Српске број 01/24), а који се нису регистровали  као самостални предузетници код јединица локалне самоуправе, дужни да закључе уговор о пружању услуга са туристичком организацијом или туристичком агенцијом.

Уговор о пружању услуга, дужни су да у року од седам дана од закључивања, уз захтјев, чији је изглед прописан Правилником о облику и садржају захтјева за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга, доставе АПИФ-у ради евидентирања и издавања потврде о евидентирању у Регистар физичких лица која пружају угоститељске услуге у складу са Законом о угоститељству.

 

Документација:

-  уговор са туристичком организацијом или туристичком агенцијом
-  накнада  АПИФ-у  за упис у регистар  35,00 КМ;
-  лична карта лица које се упсује у регистар  (на увид) 
-  текући рачун лица које се уписује у регистар (на увид) и
-  доказ о власништву објекта.
 
Цијене услуга можете погледати овдје.

Актуелно

ОнлинеПодршка