Obavještavamo korisnike naših usluga da je dana 03.07.2017.godine počeo sa radom Centralni registar preduzetnika Republike Srpske, kao jedinstvena elektronska baza podataka svih preduzetnika u Republici Srpskoj, koji vodi Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge.

Pretragu i pregled podataka iz Centralnog registra preduzetnika možete vršiti ovdje.

Istovremeno, omogućeno je izdavanje izvoda iz Centralnog registra preduzetnika, svim zainteresovanim licima, bez dokazivanja pravnog interesa, na svih 11 lokacija Agencije koje obavljaju poslove jednošalterskog sistema, bez obzira na sjedište poslovanja preduzetnika. 

Zahtjev za izdavanje izvoda iz Centralnog registra preduzetnika možete preuzeti ovdje.

Primjer izvoda iz Centralnog registra preduzetnika možete preuzeti ovdje.

Naknadu za izdavanje izvoda u iznosu od 15,00 KM možete uplatiti na jedan od žiro računa:

Addiko Bank a.d. Banja Luka 552-002-00028080-18
NOVA BANKA A.D. BANjA LUKA 555-007-00015785-44
NLB BANKA A.D. BANjA LUKA 562-099-00011503-32
Sberbank a.d. Banja Luka 567-162-19002080-29
Unicredit Bank a.d. Banja Luka   551-001-00014010-97
UniCredit Bank d.d. Mostar    338-350-22003588-58

Za svrhu doznake staviti "Naknada za izvod iz CRP".

Aktuelno

OnlinePodrška