Štampa

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge RS i Komisija za hartije od vrijednosti  RS potpisale su u Banjaluci  Memorandum o saradnji  sa cilјem stvaranja kvalitetnijih uslova privređivanja u RS.

Potpisivanjem Memoranduma  APIF i KHOV su ozvaničili svoju namjeru  ojačavanja međusobne saradnje na području distribucije podataka za  Jedinstveni informacioni portal tržišta kapitala RS koji obezbjeđuje tačnost, potpunost i pravovremenost informacija i slobodan pristup svih učesnika tim informacijama.

Na ovaj način informacije koje APIF vodi u Registru finansijskih ivještaja , a odnose se na pravna lica čijim se hartijama javno trguje,  biće dostupne i na Jedinstvenom portalu tržišta kapitala  kao izvor informacija za korisnike.

Nastavlјajući  aktivnosti na unaprjeđenju pristupa ažurnim i pouzdanim podacima o privrednim subjektima,kao i podizanju nivoa usluga APIF očekuje potpisivanje Memoranduma o saradnji sa sličnim  Agencijama iz okruženja.