Штампа

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге РС и Комисија за хартије од вриједности  РС потписале су у Бањалуци  Меморандум о сарадњи  са циљем стварања квалитетнијих услова привређивања у РС.

Потписивањем Меморандума  АПИФ и КХОВ су озваничили своју намјеру  ојачавања међусобне сарадње на подручју дистрибуције података за  Јединствени информациони портал тржишта капитала РС који обезбјеђује тачност, потпуност и правовременост информација и слободан приступ свих учесника тим информацијама.

На овај начин информације које АПИФ води у Регистру финансијских ивјештаја , а односе се на правна лица чијим се хартијама јавно тргује,  биће доступне и на Јединственом порталу тржишта капитала  као извор информација за кориснике.

Настављајући  активности на унапрјеђењу приступа ажурним и поузданим подацима о привредним субјектима,као и подизању нивоа услуга АПИФ очекује потписивање Меморандума о сарадњи са сличним  Агенцијама из окружења.