Регистрација

На стручном скупу „Реформа процеса регистрације пословања у функцији већег броја малих и средњих предузећа и запошљавања“ одржаном у Тузли АПИФ је представио Једношалтерски систем као успјешан примјер олакшавања почетка пословања.

Координатор Једношалтерског система Јелена Дерајић је говорећи о  предностима  One-stop-shop система презентовала јасне податке о повећању броја регистрованих субјеката од 25%, смањеном броју процедура при регистрацији ( са 10 на 5),  скраћењу времена регистрација (са 23 на максимално 5 радних дана), те смањењу броја учесница у процесу регистрације и трошкова оснивања. На овај начин, АПИФ као један од носилаца економске реформе-олакшавања почетка пословања доприноси побољшању рејтинга Републике Српске и БиХ и услова за привлачење страног капитала.

Уз стално унапрјеђење квалитета услуга АПИФ је чланством у Европском регистру пословних субјеката створио претпоставке за размјену најбољих пракси, промоцију нових прогама и повећање ефикасности у развоју пословне климе.

Захваљујући овим активностима максимално је поједностављен и олакшан пут до регистрације пословног субјекта. На 11 локација у Републици Српској  АПИФ омогућава подношење једне регистрационе пријаве која уједно представља  пријаву за надлежни суд, пореску управу и пријаву рзврставања субјекта по дјелатностима.

 

 

Актуелно

ОнлинеПодршка