Регистрација

среда, 18 април 2012 11:35
 
Рок за подношење финансијских извјештаја био је 29. фебруар а укупно је предато 15.001 извјештаја.


- 9.455 предузећа,
- 23 банке,
- 11 осигуравајућих кућа,
- 18 приватизационих инвестиционих фондова,
- 3.940 ДПЛ,
- 986 стр-ова који воде двојно књиговодство и
- 568 самосталних радњи које подлијежу паушалном опорезивању.

АПИФ подсјећа да је знатно повећан интерес финансијских и других пословних партнера за што свјежијим информацијама.

Сви подаци су доступни у складу са Регистром финансијских извјештаја.

Актуелно

ОнлинеПодршка