Регистрација

Јединствени регистар рачуна (ЈРР) успостављен је проглашењем Закона о јединственом регистру рачуна пословних субјеката, 17.05.2004. године.

Тим Законом дефинисано је да АПИФ успоставља и води регистар у коме се налазе сви рачуни (девизни и КМ) правних лица са сједиштем у РС, дијелова правних лица изван РС, органа републичке управе и других републичких органа и организација, јединица локалне управе и самоуправе и физичких лица - предузетника, а који се воде у банкама и дијеловима банака које послују на територији Републике Српске.

АПИФ-ов Сектор за информационе технологије је, на бази властититог искуства и кориштењем властитих потенцијала, урадио комплетно информатичко рјешење регистра, које покрива све активности, почевши од Интернет комуникације са банкама, Централном банком и овлаштеним корисницима података, до слања података властитом Интранет мрежом према свим Пословним јединицама и Пословницама. Тиме је омогућено да сва правна и физичка лица, на сваком шалтеру АПИФ-а, могу поднијети захтјев и добити адекватан извод из Јавног регистра рачуна.

„Дана 15.06.2012. године на снагу је ступио нови Закон о унутрашњем платном промету, као и Закон о јединственом регистру рачуна пословних субјеката (Сл. гласник РС 52/12). Чланом 6. и 7. Закона о јединственом регистру рачуна прописано је да АПИФ својим Упутством дефинише начин и поступак достављања података у Регистар, вођење и садржај Регистра, као и начин и поступак коришћење података из Регистра.  Упутство можете преузети овдје.“

Актуелно

ОнлинеПодршка