Регистрација

План набавке за 2020. годину

1. Измјена и допуна плана набавки за 2020. годину

2. Измјена и допуна плана набавки за 2020. годину

- Одлука о покретању отвореног поступка набавка рачунарске опреме

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе "Рачунарске опреме"

- Реализација уговора за отворени поступак 2020. године

- РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСТУПАКА ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2020. год.

План набавке за 2021. годину

- Измјена плана набавке за 2021. годину

- Одлука о покретању постука јавне набавке занатских радова - 2021. година

- Јавни позив за доставу понуда за набавку услуга - стручно усавршавање радника Агеција за посредничке, информатичке и финансијске услуге у 2021. години

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе - Канцеларијског намјештаја

- Одлука о избору најповољнијег понудјадја за набавку радова - Занатских радова

- Обавјештење о намјери провођења преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци

- Одлука о избору најповољнијег понуђача - преговарачки поступак без објаве обавјештења

- Одлука о покретању поступка јавне набавке рачунарске опреме - сигурносних и мрежних уређаја са пратећим услугама

- Измјена и допуна плана набавке за 2021. годину - 29.12.2021. 

- Одлука о покретању поступка јавне набавке роба - горива

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе "Набавка горива"

- Одлука о покретању поступка набавке роба канцеларијског материјала и тонера

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе "Набавка канцеларијског материјала и тонерa"

- Извод из плана набавки за 2022. годину

- Јавни позив за доставу понуда за набавку ''Угоститељских услуга'' за потребе АПИФ-а у 2022. години

- Реализација поступака директног споразума за 2021. године

- Реализација уговора за 2021. годину - Анекс II дио Б

- Реализација уговора за 2021. год. - конкурентски захтјев

- Реализација за 2021. год. отворени поступак

- Реализација уговора за 2021. год. - Преговарачки поступак без објаве обајештења за објаву за набавку

- Одлука о покретању поступка јавне набавке комуникационе, рачунарске, серверске опреме са лиценцираним оперативним системима

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе "Набавка комуникационе, рачунарске, серверске опреме са линценцираним оперативним системима"

- Одлука о покретању поступка набавке горива 

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе - Набавка горива 

- Извод из прве измјене и допуне плана јавних набавки за 2022. годину 

- Јавни позив за набавку услуга - стручног усавршавања радника Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге у 2023. години 

- Јавни позив за набавку ''Угоститељских услуга'' у 2023. години

- Јавни позив за набавку услуга хотелског смјештаја у Босни и Херцеговини или иностранству у 2023. години

План Јавних набавки за 2023. годину

Одлука о покретању поступка набавке роба канцеларијског материјала и тонера за потребе Агенције за посредничке, информтичке и финансијске услуге

Извод из 1. измјене и допуне плана Јавних набавки за 2023. годину

 

Актуелно

ОнлинеПодршка