Dana 28.05.2015. godine u prostorijama APIF-a po prvi put održan je radni sastanak na regionalnom nivou sa predstavnicima FINE iz Hrvatske, FIP-a Mostar i AFIP-a Sarajevo.

Cilj sastanka bio je da se prenesu iskustva u vođenju registara kao i dostupnost podataka.

Posebno su istaknuti potencijali i mogućnosti unapređenja Registra finansijskih izvještaja, kao i kreiranje Registra prinudne naplate te prednosti koje donose promjene u funkcionisanju i uspostavljanju samih registara kako na nivo Republike Srpske tako i na prostorimacijeleBosne i Hercegovine.

Aktuelno

OnlinePodrška