Регистрација

OБАВЈЕШТЕЊЕ (19.12.2022.г.)

Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја (СЛ.ГЛ.РС. број 059/22) можете преузети овдје.

Цјеновник услуга из Регистра финансијских извјештаја (преузми)

Регистар финансијских извештаја (РФИ) успостављен је на основу Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске (Сл.гласник РС 74/10), на основу кога је АПИФ обавезан и овлашћен да успостави и води поменути Регистар. Обавеза предаје финансијских извјештаја у Регистар прописана је чланом 5. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Сл.гласник РС 94/15) и допуном закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Сл. гласник РС 78/20). 

Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa зaкoнa o jeдинствeнoм рeгистру финaнсиjских извjeштaja Рeпубликe Српскe мoжeтe прeузeти oвдje.

Допуна закона о рачуноводству и ревизији (Сл. гласник РС 78/20) можете преузети овдје.

Правилник о начину пријема, спровођењу формалноправне, рачунарске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у регистар, као и о начину и роковима за исправку грешака откривених у поступку контроле финансијских извјештаја можете преузети овдје.

Уредбу о измјенама и допунама уредбе о начину, поступку, роковима обрачунавања, плаћања и одгађању плаћања посебних водних накнада - Службени гласник Републике Српске број 91, од 13.10.2023.године можете преузети овдје.

Подаци из Регистра су јавни, без доказивања правног интереса. Јавност података из Регистра се не односи на податке чија је тајност прописана посебним законима и другим прописима.

Услови и начин приступа подацима из Регистра дефинисани су Правилником о условима и начину овлашћеног приступања и коришћења извјештаја и докумената из регистра финансијских извјештаја (Сл.гласник РС 32/11). Подаци су доступни на више начина:

- Појединачни извештаји путем интернета (једнократно или на уговорени период),
- Цела база података или њен један део,
- Испис података из Регистра (потписан или непотписан),
- Фото-копија изворних података, са печатом Агенције.

Детаљне информације о наведеном заинтересовани могу добити на телефон 051/217-443, или на E-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Преглед регистра финансијских извјештаја.


Цјеновник услуга из Регистра финансијских извјештаја


 

 

ГОДИШЊИ ФИ 2015
Предузећа, Предузетници, ДПЛ Банке Осигурања Фондови
ГОДИШЊИ ФИ 2016
Предузећа, Предузетници, ДПЛ Банке Осигурања Фондови
ГОДИШЊИ ФИ 2017
Предузећа, Предузетници, ДПЛ Банке Осигурања Фондови
ГОДИШЊИ ФИ 2018
Предузећа, Предузетници, ДПЛ Банке Осигурања Фондови
ГОДИШЊИ ФИ 2019
Предузећа, Предузетници, ДПЛ Банке Осигурања Фондови
ГОДИШЊИ ФИ 2020
Предузећа, Предузетници, ДПЛ Банке Осигурања Фондови
ГОДИШЊИ ФИ 2021
Предузећа, Предузетници, ДПЛ Банке Осигурања Фондови
ГОДИШЊИ ФИ 2022
Предузећа, Предузетници, ДПЛ Банке Осигурања Фондови

*Напомена: Да бисте приступили Регистру финансијских извјештаја потребно је да се региструјете. Регистрација је бесплатна.

 

Актуелно

ОнлинеПодршка