Регистрација

Законом о измјенама и допунама Закона о пољопривреди Сл. Гласник РС број 86/07), предвиђено је да успостављање и вођење Регистра пољопривредних газдинстава у РС обавља АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ УСЛУГЕ Бања Лука.

Уредбом о измјенама и допунама Уредбе о упису у регистар пољопривредних газдинстава предвиђено је да се пољопривредна газдинства уписују у регистар у организационим јединицама АПИФ-а, према сједишту пољопривредног газдинства, односно пребивалишта носиоца породичног пољопривредног газдинства, без обзира на мјесто обављања пољопривредне производње на територији РС.

У сарадњи са Министарством пољопривреде, водопривреде и шумарства, договорена је подјела образаца за регистрацију пољопривредних газдинстава и регистрација је отпочела  15.10.2007. године на шалтерима АПИФ-а.

У “Службеном гласнику Републике Српске”, број: 89/13. од 17.10.2013. године, објављен је нови Правилник о разврставању породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална породична пољопривредна газдинства. Објављивањем и ступањем на снагу овог Правилника стекли су се сви формално-правни услови за обнову уписа у Регистар газдинстава по новом систему регистрације.

Обнова уписа у Регистар по новом систему регистрације почиње 01. новембра 2013. године и носиоци породичног пољопривредног газдинства или њихова овлаштена лица могу да дођу на шалтере Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге  да изврше обнову регистрације и то на исте локације у Републици Српској, гдје су извршили  регистрацију свог породичног пољопривредног газдинства. 

Након подношења захтјева и уноса података о начину коришћења земљишног посједа, као  и врстама и бројном стању стоке у Регистар, програм аутоматски врши провјеру испуњености услова из Правилника о разврставању породичних пољопривредних газдинстава и додјељује  газдинству статус “комерцијално” или “некомерцијално” породично пољопривредно газдинство.

Обрасце за регистрацију можете преузети овдје.

Саопштење - МПШРС (Обнова регистрације и доприноси за пољопривреднике).

Правилник о измјенама и допунama правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (Службени гласник Републике Српске”, број: 35/19) можете преузети овдје.

Правилник о условима и начину остваривања новчаних постицаја за развој пољопривреде и села (Службени гласник Републике Српске”, број: 18/24) можете преузети овдје.

 

Актуелно

ОнлинеПодршка