Регистрација

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука (АПИФ) водећа је Агенција на тржишту Републике Српске у пружању услуга финансијског посредовања. Агенција тренутно у својим надлежностима пружа услуге регистрације и контроле финансијских извјештаја свих привредних субјеката, жиро рачуна, регистрацију старе девизне штедње, регистрацију пољопривредних газдинстава, регистрацију сеоских домаћинстава, пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање и друге услуге.  У наредном периоду Агенција планира проширење и успостављање адекватног квалитета услуга према својим директним корисницима.  Овоме највише иде у прилог географска заступљеност на територији цијеле Републике Српске, оспособљеност кадрова, професионална одговорност, информатичка повезаност са територијално најудаљенијим пословним јединицима. С тога, Агенција је у свакоме тренутку спремна одговорити на све захтјеве који произилазе из домена њеног дјеловања стварајући позитивну пословну климу кроз уводјење принципа рационализације административних функција Републике Српске.

Историјат

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука основана је одлуком Владе РС број: 02/1-020-1292/00 од 28.12.2000 године („Службени гласник Републике Српске“, број: 1/01).  Агенција је током година свога рада акумулирала препознатљив људски потенцијал који су допринијели високом степену задовољства корисника услуга и изразито позитивне оцјене од стране домаћих институција. Наравно, свему овоме иде у прилог и дугогодишња пословна традиција, с обзиром да је Агенција преузела и послове и раднике бивше Службе за платни промет (СПП), односно још раније Службе друштвеног књиговодства (СДК).

Основни подаци

Фирма: Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге – АПИФ

Скраћена ознака фирме: А П И Ф

Сједиште : ул. Вука Караџића број: 6, Бања Лука

Регистарски суд: Окружни привредни суд Бања Лука

Матични број субјекта: 1-11925-00

ЈИБ: 4400930280006

ПДВ број: 400930280006

Оснивач: ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,

Заступник: в.д. директор Душко Милуновић

 

Правни основ уписа:

Закон о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге („Службени гласник Републике Српске“, број 96/05),

Закон о измјенама Закона о АПИФ-у („Службени гласник Републике Српске“, број 74/10),

Закон о измјенама и допунама Закона о АПИФ-у („Службени гласник Републике Српске“, број 68/13).

Актуелно

ОнлинеПодршка