Регистрација

У Риму на маргинама скупштине Европске конференције привредних регистара чији је АПИФ члан, одржан је састанак представника регистра Западног Балкана који заједничким снагама раде на пројекту стварања платформе регистара Западног Балкана.

Тема је уједињење двије организације које окупљају привредне регистре ЕBR-а и ЕCRF-а, како би у будуће дјеловале као једна.

 

Напомињемо да сва правна лица чији финансијски извјештаји подлијежу обавезној ревизији (велика, јавна и матична правна лица која имају обавезу да сачине и презентују консолидован финансијски извјештај), а чији је крањи рок за достављање ових извјештаја био крај јуна текуће године, да на основу Закона о рачунводству и ревизији (СЛ. Гласник РС бр. 94/15 члан 25. став 5.  и члана 28.) испуне своју законску обавезу.

Пропустили сте инфорамције о промјенама код Ваших пословних сарадника или Вам исте нису доступне у тренутку промјене.

еИНФОРМАТОР Вам пружа могућност добијања обавјештења о промјенама код пословних сарадника.

Обавјештавамо наше кориснике да су по новом Закону о угоститељству (Сл.Гласник РС бр. 45/17) физичка лица, угоститељи, који пружају услуге смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање (чл. 17) или угоститељске услуге на селу, осносно услуге смјештаја и припремања и услуживања хране и пића која су произведена на пољопривредном газдинству из програма сопствене производње (чл. 19), а која се нису регистровала као самостални предузетници код јединица локалне самоуправе, дужни да закључе уговор о пружању услуга са туристичком организацијом, туристичком агенцијом, или другим правним лицем које обавља угоститељску или туристичку дјелатност као претежну. Овај уговор о пружању услуга, дужни су да, у року од седам дана од закључивања, уз захтјев, чији је изглед прописан Правилником о облику и садржају захтјева за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга, доставе АПИФ-у ради евидентирања и издавања потврде о евидентирању у Регистар физичких лица која пружају угоститељске услуге у складу са Законом о угоститељству.

 

Закон о угоститељству можете преузети овдје.
Правилник о облику и садржају захтјева за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга можете преузети овдје.

Обавјештавамо кориснике наших услуга да је дана 03.07.2017.године почео са радом Централни регистар предузетника Републике Српске, као јединствена електронска база података свих предузетника у Републици Српској, који води Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге.

БАЊАЛУКА, 24. ЈУНА /СРНА/ - Директор Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге /АПИФ/ Јелена Ћетковић оцијенила је да ова агенција задовољава стандарде пословања изван БиХ, што потврђује чланство у Европском привредном регистру, као јединог представника из БиХ.

Актуелно

ОнлинеПодршка