Регистрација

Напомињемо да сва правна лица чији финансијски извјештаји подлијежу обавезној ревизији (велика, јавна и матична правна лица која имају обавезу да сачине и презентују консолидован финансијски извјештај), а чији је крањи рок за достављање ових извјештаја био крај јуна текуће године, да на основу Закона о рачунводству и ревизији (СЛ. Гласник РС бр. 94/15 члан 25. став 5.  и члана 28.) испуне своју законску обавезу.

Пропустили сте инфорамције о промјенама код Ваших пословних сарадника или Вам исте нису доступне у тренутку промјене.

еИНФОРМАТОР Вам пружа могућност добијања обавјештења о промјенама код пословних сарадника.

Обавјештавамо наше кориснике да су по новом Закону о угоститељству (Сл.Гласник РС бр. 45/17) физичка лица, угоститељи, који пружају услуге смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање (чл. 17) или угоститељске услуге на селу, осносно услуге смјештаја и припремања и услуживања хране и пића која су произведена на пољопривредном газдинству из програма сопствене производње (чл. 19), а која се нису регистровала као самостални предузетници код јединица локалне самоуправе, дужни да закључе уговор о пружању услуга са туристичком организацијом, туристичком агенцијом, или другим правним лицем које обавља угоститељску или туристичку дјелатност као претежну. Овај уговор о пружању услуга, дужни су да, у року од седам дана од закључивања, уз захтјев, чији је изглед прописан Правилником о облику и садржају захтјева за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга, доставе АПИФ-у ради евидентирања и издавања потврде о евидентирању у Регистар физичких лица која пружају угоститељске услуге у складу са Законом о угоститељству.

 

Закон о угоститељству можете преузети овдје.
Правилник о облику и садржају захтјева за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга можете преузети овдје.

Обавјештавамо кориснике наших услуга да је дана 03.07.2017.године почео са радом Централни регистар предузетника Републике Српске, као јединствена електронска база података свих предузетника у Републици Српској, који води Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге.

БАЊАЛУКА, 24. ЈУНА /СРНА/ - Директор Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге /АПИФ/ Јелена Ћетковић оцијенила је да ова агенција задовољава стандарде пословања изван БиХ, што потврђује чланство у Европском привредном регистру, као јединог представника из БиХ.

Из Министарства финансија Републике Српске подсјећају обвезнике ревизије да је крајњи рок за закључивање уговора о ревизији 30. септембар текуће године.

Незакључивање или закључивање уговора о ревизији послије наведеног рока по Закону о рачуноводству и ревизији представља прекршај и биће санкционисани.

Опширније овдје.

Актуелно

ОнлинеПодршка