Регистрација

Обзиром да ове године последњи дан за предају финансијских извjештаја истиче у недјељу, 28. фебруара, Агенција обавјештава обвезнике предаје да ће се пријем извјештаја омогућити закључно са 2. мартом 2021. године без накнаде за кашњење. Такође вас још једном подсјећамо на могућност преузимања апликације FIA за унос и обраду финасијских извјештаја као и У п у с т в а за њено коришћење. С поштовањем. Управа АПИФ-а

Обавјештавамо све обвезнике израде и предаје финансијских извјештаја да је и за 2020. годину омогућено коришћење бесплатног софтверског пакета ФИА. Корисници који већ имају инсталиран софтверски пакет ФИА потребно је да обришу (деинсталирају) стару верзију са својих рачунара и преузму нову верзију софтверског пакета ФИА. Нову верзију софтверског пакета ФИА можете прузети овдје.

У складу са Уредбом о носиоцу послова електронске цертификације у органима управе и за органе управе ("Сл.гласник РС", број 107/20) и Одлуке о давању сагласности на цјеновник о висини накнада за услуге електронске цертификације цертификационог тијела Министарства за научнотехнолошки  развој, високо образовање и информационо друштвао ("Сл.гласник РС", број 115/20), објављујемо Цјеновник којим се прописује висина накнада за услуге електронске цертификације.
  • Цјеновник
  • Осталe детаљe везенe за електронску цертификацију можете погледати овдје.
 

Влада РС је дана 29.10.2020. донијела најновију Уредбу о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској. На основу ње министар фимамсија РС је донио Рјешење о продужетку рока за верификацију и она траје од 03.11.2020.г. до 05.03.2021. године. У складу са наведеним објављен је Позив за  подношење захтјева за верификацију.

Повезивање даје снагу пословној заједници 

Комплетан интервју можете погледати овдје...

У складу са новим важећим законским прописима везаним за измјене и допуне Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 78/20), обавјештавамо пословне субјекте који састављају и предају своје финансијске извјештаје у складу са горе наведним Законом да је истовремено  дошло и  до измјена  код  Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Репбулике Српске ( Сл. Гл бр. 74/10) у којем се члан 12. Закона  Б Р И Ш Е, а који  је гласио: „ да обвезници чији су финансијски извјештаји кориговани у складу са рачунводственим прописима који се примјењују у Републици у регистар предају и тако кориговане извјешаје и то у року од десет дана од дана када их је усвојио надлежни орган обвезника“.

Актуелно

ОнлинеПодршка