Регистрација

Повезивање даје снагу пословној заједници 

Комплетан интервју можете погледати овдје...

У складу са новим важећим законским прописима везаним за измјене и допуне Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 78/20), обавјештавамо пословне субјекте који састављају и предају своје финансијске извјештаје у складу са горе наведним Законом да је истовремено  дошло и  до измјена  код  Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Репбулике Српске ( Сл. Гл бр. 74/10) у којем се члан 12. Закона  Б Р И Ш Е, а који  је гласио: „ да обвезници чији су финансијски извјештаји кориговани у складу са рачунводственим прописима који се примјењују у Републици у регистар предају и тако кориговане извјешаје и то у року од десет дана од дана када их је усвојио надлежни орган обвезника“.

Обавјештавамо сва правна лица да на основу Закона о рачуноводству и ревизији (СЛ. Гласник РС бр. 94/15 члан 25. став 5. и члана 28. те члан 24. став 6.)  а који подлијежу обавезној ревизији  те сва правна лица која су дужна да припремају годишње извјештаје о пословању испуне своју законску обавезу.

Владе у Босни и Херцеговини на путу дигиталне трансформације 

 
Оранизацијом Британске амбасаде у Сарајеву и UNDP-а 10. и 11. Јуна 2020 године одржана је виртуелна конференција на којој је АПИФ  препознат као институција која сталним напредовањем прати достигнућа која су везана за Е-управу. 
Презентујући достигнућа у арени Е –управе директор  Јелена Ћетковић осврнула се на услуге које АПИФ свакодневно пружа привреди и државним институцијама, те је посебан аспект свог излагања ставила на дешавања за вријеме пандемије корана вируса који је за АПИФ била и прилика да се покаже снажан институционални капацитет и развој онлине услуга према корисницима, гдје се посебно издваја  успостављање Централног регистра  жиро - рачуна физичких лица са преко 1,5 милиона корисника. 
Посебну захвалност  гђа. Јелена Ћетковић још једном је изразила према Влади Уједињеног краљевства јер је за вријеме највеће кризе пандемије корна вируса у  Републици Српској успостављен  Регионални портал  званичних привредних регистара  Западног Балкана – BIFIDEX  повезујући привредне  регистре  Србије, Северне Македоније, Црне Горе, Албаније и Републике Српске. 
Директор АПИФ-а посебно истиче планове којима ће се посветити у предстојећем периоду а везују се за снажну регионалну електронску  интеракцију  регистарских институција и развој заједничких интер-регистарских сервиса.
 
Обавјештавамо све пословне субјекте, који послују на територији Републике Српске, да Апиф закључно са 19.05.2020.године никоме није уступао податке из њихових финансијских извјештаја за 2019.годину, те због учесталих позива од стране пословних субјеката по питању коришћења њихових финансијских података се ограђујемо.
 
Управа Апиф-а 

 

АПИФ БиХ-РС објавио податке о компанијама на Регионалном порталу привредних регистара југоисточне Европе – BIFIDEX, Бања Лука, 5. Мај 2020
 
Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука (АПИФ) данас је и де факто приступила Регионалном порталу привредних регистара Југоисточне Европе (BIFIDEX) објављивањем ажурних пословних информација.
 
Приступањем Регионалном порталу (BIFIDEX), АПИФ првенствено жели представити привреду Републике Српске региону и омогућити размену информација која ће отворити канале за остваривање партнерстава између привредних субјеката. Као регистарска инситуција, АПИФ је одговоран за статусне и податке из финансијских извештаја око 60.000 регистрованих привредних субјеката у Републици Српској.

Актуелно

ОнлинеПодршка