Извјештај из ЈРР-a 20.11.2019.

Јединствени регистар рачуна: број активних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 85828, број блокираних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 45122 угашених жиро рачуна пословних субјеката у РС је 65672.

Регистрација

Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију
Закон и измјенама и допунама закона о РПС
Уредба о класификацији дјелатности
Пријава за регистрацију пословних субјеката у суду
Захтјев за издавање обавјештења
Закон о рпс
Захтјев за промјену дјелатности
Апиф пријава РПС1а
Апиф пријава РПС1
Правилник о додатном рачуноводственом извјештају - АНЕКС (15.12.2012)
Одлука о емисији обвезница РС за измирење обавеза по основу верификованих рачуна СДС
Правилник о начину приступања и коришћења извјештаја
Периодични 2012 - Наредба
Закон о рачуноводству и ревизији РС
Прилог бр.1 - Финансијски извјестаји
Упутство ЈРР - лат
Упутство за регистрацију сеоских домаћинстава
Обрасци за упис сеоских домаћинстава и пружаоца услуга у апартманима, кућама за одмор И собама за изнајмљивање
Закон о угоститељству
Уредба о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама и собама за изнајмљивање
Обрасци за регистрацију пољопривредних газдинстава
Захтјев за верификацију старе девизне штедње
Уредба о допунама уредбе о поступку верифицирања тражбина и готовинских исплата по основи рачуна старе девизне штедње
Правилник о начину пријема, спровођењу, формално-правне, рачунске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у јединствени регистар и о начину и роковима за исправку грешака у предатим финансијским извјештајима
Шифрарник општина
Уредба о допунама уредбе о упису у регистар пољопривредних газдинстава
Уредба о измјенама уредбе о упису у регистар пољопривредних газдинстава
Закон о измјени закона о пољопривреди
Уредба о упису у регистар пољопривредних газдинстава
Уредба о допунама уредбе о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској
Закон о измјенама и допунама закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње
Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње
Закон о агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге
Телефонски бројеви филијала и пословница
План рада за 2018. годину
Финансијски план за 2018. годину
Закон о јединственом регистру рачуна пословних субјеката
Закон о јединственом регистру финансијских извјештаја
Закон о измјенама закона о АПИФ-у
Oглас - продаја аута

 

 

Актуелно

ОнлинеПодршка