utorak, 17 septembar 201
11:09

APIF je po prvi put organizovao panel diskusiju na temu „Novi trendovi u korišćenju poslovnih informacija“. Direktor Agencije  Jelena Ćetković je tokom uvodnog izlaganja učesnike upoznala sa postojećim i novim uslugama koje Agencija nudi kroz svoje poslovanje.

Ističući potencijale Registra finansijskih izvještaja pri korišćenju poslovnih informacija,direktorica je navela da Agencija iz registra nudi usluge koje se tiču mogućnosti uvida u registar i finansijsko stanje iskazano kroz bilanse privrednih subjekata, što su korisnici usluga podržali kao važno pitanje koje može da doprinese njihovom budećem poslovanju.
Direktorica je navela da je APIF uveo uslugu elektronske predaje finansijskih izvještaja što u znatnoj mjeri skraćuje vrijeme obrade i kontrole ispravnosti finansijskog izvještaja.
Skorim uvođenjem pružanja usluge o bonitetu poslovnih subjekata kao projekcije budećeg poslovanja privrednih subjekata, direktorica je istaklaprednosti pri njihovom korištenju kako za privredni subjekat za koji se radi bonitetni izvještaj tako i za potrebe banaka i istupanjena međunarodnim tenderima.  Predstvnici Privredne komore i banka su podržali ovakvu inicijativu i predložili daljuzajedničku saradnju za unapređenje privrednog ambijenta.
Uvođenjem jednošalterskog sistema registracije privrednih subjekata učesnici rasprave naveli su probleme koji postoje kod potencijalnih stranih investitora kao i njihovo informisanje o stanju preduzeća i grane djelatnosti u koju investitor planira da ulaže.
Takođe jedan od bitnih podataka koji je naveden jeste međunarodna razmjena podataka o osnivaču preduzeća ili pojedinca (povezana lica) iz Republike Srpske u inostranstvu i obrnuto.
Ističući probleme sa kojima se susreću privredni subjekti u svom radu navedeno je da postoji problem jer ne postoji evidencija ili Centralni registar stranih izvođača radova a čijim bi se uspostavljanjem znatno doprinjelo smanjenju gubitaka domaćih preduzeća.

Navedeno  je od strane učesnika  da uvođenjem jednošalterskog sistema registracije privrednih subjekata potrebno je da APIF ima jači mehanizam kontrole ispravnosti finansijskih izvještaja kao i veće nadležnosti u pogledu kako ispravnosti tako i kontrole obveznika predaje finansijskih izvještaja. A sve za potrebe stvaranja i poboljšanja kvaliteta analitičkih ekonomskih podataka koji bi bili od velike pomoći pri kreiranju strateških dokumenata Republike Srpske a posebno u pogledu izrade ekonomske politike i budžeta Republike Srpske.
Uvođenjem Registra privrednih subjekata navedeno je da je na prostoru Republike Srpske potrebno da se stvori Agencija koja će raspolagati jedinstvenom bazom i podacima kako o statusu preduzeća tako i o finansijskom stanju, te da se pored postojećih registara uvedu i novi registri kao što je registar stečajne mase, registar prinudne naplate, registar založnog prava i registar gotovinskih isplata. A sve u svrhu bržeg i jednostavnijeg dobijanja podataka i informacija koje su neophodne u svakodnevnom poslovanju privrednih subjekata.
 GALERIJA SLIKA: