Izvještaj iz JRR-a 21.10.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87514, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45635 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 72433.

Registracija

Registar stare devizne štednje poceo je funkcionisati dana 10.08.2005. godine. Vlada RS je 09.07.2005. godine donijela Uredbu o uslovima, postupku i rokovima verifikacije stare devizne štednje , na osnovu cega je APIF dana 12.07.2005. godine objavio javni Poziv za verifikaciju stare devizne štednje. Predvideno je bilo da se verifikacija vrši od 10.08.do 10.11.2005. godine.

Dana 11.11.2005. Vlada RS je donijela Uredbu o izmjeni uredbe o uslovima, postupku i rokovima verifikacije stare devizne štednje, kojom je rok za verifikaciju produžen za 120 dana, tj. do 11.02.2006. godine.

Dana 02.12.2005. godine, Ustavni sud BiH je Odlukom o meritumu stavio van snage sve odredbe Zakona o utvrdivanju i i nacinu izmirenja unutrašnjeg duga BiH. Utvrden je rok od 3 mjeseca, u kome se mora donijeti Okvrini zakon na nivou BiH.

Dana 13.04.2006. godine, Parlamentarna skupština BiH je usvojila Zakon o izmirenju obaveza po osnovu racuna stare devizne štednje.

Na osnovu ovog Zakona, Vlada RS je dana 12.10.2006. godine donijela Uredbu o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu racuna stare devizne štednje u Republici Srpskoj. Tom Uredbom su precizno definisani opšti principi, postupak podnošenja zahtjeva i verifikacije potraživanja itd. Verifikovani iznosi do 2,000.00 KM se isplacuju gotovinski, na tekuce racune imaoca stare devizne štednje, a iznosi preko toga se pretvaraju u obveznice koje dospjevaju u 10 jednakih polugodišnjih anuiteta, u narednih 5 godina od objavljenog datuma emisije.

Vlada RS je 01.12.2016. donijela Uredbu o novom roku za verifikaciju stare devizne štednje. Zahtjevi su se mogli podnijeti na šalterima APIF-a u periodu od 15. decembra 2016. do 28. februara 2018. godine. Očekuje se objava nove uredbe.

Do sada je obavljeno ukupno 8 ciklusa verifikacije stare devizne štednje, zadnji ciklus je trajao od 15.12.2016. do 28.02.2018. godine. Vlada RS je objavila osam odluka za emisiju obveznica,  zadnja je bila 13.09.2018. godine kojom se obveznice emituju 03.10.2018. godine.

U slijedećoj tabeli su podaci o broju verifikovanih štediša i verifikovanim iznosima u KM, po ciklusima.

Ciklus/Godina

Broj štediša

Verifikovani iznos

I / 2005-2007

32,049

253,925,668.13

II / 2008

494

7,339,567.46

III / 2009

6,644

91,739,058.28

IV / 2010

4,470

83,942,839.79

V / 2011

3,464

71,759,388.57

VI / 2012 - 2013

3,066

57.189.802,95

VII / 2014 - 2015

2,198

37.075.646,46

VIII / 2016– 2018

2,223

48.722.891,95

Pregled registra stare devizne štednje.


Cjenovnik usluga iz Registra stare devizne štednje (SDŠ)


 

Aktuelno

OnlinePodrška