Izvještaj iz JRR-a 10.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88003, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45201 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69315.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4403462870002

Naziv: ZU Specijalisticka ambulanta interne medicine "INTERMEDIK"

ADRESA: Srpskih ranjenika 1

ŠIFRA OPŠTINE: 116

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8622

UKUPAN PRIHOD (AOP 300):

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 15917

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307):

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: STUPAR VINKA

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška