Izvještaj iz JRR-a 03.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88018, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45078 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69131.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400137410004

Naziv: KP "KOMUNALAC" a. d. Brod

ADRESA: Svetog Save 81

ŠIFRA OPŠTINE: 010

ŠIFRA DJELATNOSTI: 3811

UKUPAN PRIHOD (AOP 300):

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 535023

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307):

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: DUŠANKA ÐURIC

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška