Izvještaj iz JRR-a 03.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88018, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45078 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69131.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400106370004

Naziv: "EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari

ADRESA: Stanari

ŠIFRA OPŠTINE: 028

ŠIFRA DJELATNOSTI: 10201

UKUPAN PRIHOD (AOP 300):

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 29707807

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307):

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Zorka Bjelicic

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška