Izvještaj iz JRR-a 25.05.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87544, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45151 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 68334.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400555680000

Naziv: " CENTROTRANS " A.D.

ADRESA: Stefana Nemanje 13

ŠIFRA OPŠTINE: 088

ŠIFRA DJELATNOSTI: 60211

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 62831

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 1167745

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307):

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Nevenka Cvijan

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška