Izvještaj iz JRR-a 14.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88061, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45173 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69334.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400022860006

Naziv: "Trebava - ekspres" d.o.o. Doboj

ADRESA: Jug Bogdana bb

ŠIFRA OPŠTINE: 028

ŠIFRA DJELATNOSTI: 63214

UKUPAN PRIHOD (AOP 300):

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 541821

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307):

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Ðuric Tankosava

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška