Izvještaj iz JRR-a 07.08.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88152, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45188 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69801.

Registracija

JIB

Naziv

4400222790002

"VODOPRIVREDA POSAVINA" a.d.
Glamocani bb
Read more...

4400226600003

DUVAPLAST a.d. Kakmuž
Petrovo
Read more...

4400228130004

A.D. "Tehnogas-Kakmuž"
Lugovi bb bb
Read more...

4400230030009

JZU Dom zdravlja "Ozren" Petrovo
Todora Vujasinovica 12
Read more...

4400232830002

A.D."Metalno"
Zvornik
Read more...

Aktuelno

OnlinePodrška