Izvještaj iz JRR-a 10.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88003, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45201 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69315.

Registracija

JIB

Naziv

4400160400008

D.o.o. "Sanino"
Derventa
Read more...

4400164810006

"NUR TRANS" d.o.o. Derventa
Lug bb
Read more...

4400165890003

"DRVOPRERADA ÐURIC" d.o.o. Derventa
Alekse Šantica 2
Read more...

4400168990009

D.O.O."Dkd euro Kuzmanovic"
Stevana Nemanje bb
Read more...

4400170110008

D.O.O."Trudbenik-FKO"
Krajiška
Read more...

Aktuelno

OnlinePodrška