Izvještaj iz JRR-a 08.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88014, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45149 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69218.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4940048010005

Naziv: DC ENERGOCOOP D.O.O. BEOGRAD

ADRESA: Majevicka 77

ŠIFRA OPŠTINE: 005

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4719

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 44026

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 43864

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 3.83

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: GAJIC LJILJANA

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška