Izvještaj iz JRR-a 07.08.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88152, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45188 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69801.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4403795840003

Naziv: "KELECEVIC" d.o.o. Laktaši

ADRESA: Karadordeva bb

ŠIFRA OPŠTINE: 056

ŠIFRA DJELATNOSTI: 7120

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 9620

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 5950

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 4

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: BOZANA SKRBIC

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška