Izvještaj iz JRR-a 21.09.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87862, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45327 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 71221.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4403794360008

Naziv: "DRVOFLOR"d.o.o.Banja Luka

ADRESA: Kralja Alfonsa XIII 2

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 1610

UKUPAN PRIHOD (AOP 300):

UKUPAN RASHOD (AOP 301):

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307):

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Daliborka Simic

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška