Izvještaj iz JRR-a 21.09.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87862, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45327 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 71221.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4403789100006

Naziv: "EFEKT ZA ZDRAVLJE" d.o.o.

ADRESA: Gornji Miljevici 22

ŠIFRA OPŠTINE: 088

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4641

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 3621

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 2999

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 1

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Murtic Mirsada

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška