Izvještaj iz JRR-a 14.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88061, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45173 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69334.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400002910007

Naziv: D.O.O."TEHNICKA ZAŠTITA" Doboj

ADRESA: Kralja Aleksandra 60

ŠIFRA OPŠTINE: 028

ŠIFRA DJELATNOSTI: 74300

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 1440457

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 1390903

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 8

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Suzana Petrovic

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška