Izvještaj iz JRR-a 29.05.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87631, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45155 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 68376.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4218043390040

Naziv: "TBG BH" D.O.O. za proizvodnju i distribuciju betona Kakanj- Podružnica u Banja Luci

ADRESA: Ložionicka bb

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 26610

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 1243126

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 1498262

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 8

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Eldin Karahodžic

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška