Izvještaj iz JRR-a 15.10.2019.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 85318, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45051 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 65217.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4209267590100

Naziv: DOO "Mesic-com" Gradacac PJ Pelagicevo

ADRESA: Ledenice D. bb

ŠIFRA OPŠTINE: 072

ŠIFRA DJELATNOSTI: 51130

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 181402

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 180782

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 1

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Osman Mehinovic

» Back

OnlinePodrška