Izvještaj iz JRR-a 03.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88018, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45078 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69131.

Registracija

JIB

Naziv

4400005000001

"SK COMPANY" d.o.o. Doboj
Kralja Aleksandra -Gradina -B 8
Read more...

4400005180000

"MORES" d.o.o. Doboj
Bukovica Velika bb
Read more...

4400005770001

D.O.O."Demi trans"
Nikole Pašica bb
Read more...

4400005850005

Ž.G.P. A.D. za gradevinarstvo"Doboj"
Cara Dušana bb
Read more...

4400005930009

D.O.O."Plast produkt"
Doboj
Read more...

Aktuelno

OnlinePodrška