Izvještaj iz JRR-a 14.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88061, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45173 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69334.

Registracija

JIB

Naziv

4200556340025

"KPMG B-H" D.O.O. SARAJEVO - POSLOVNA JEDINICA BANJA LUKA
Jovana Ducica 13
Read more...

4200578660058

"ASA RENT" D.O.O. SARAJEVO - PODRUŽNICA BANJA LUKA
Milana Karanovica 2
Read more...

4200746710023

"ACTUAL BH" D.O.O. SARAJEVO - PODRUŽNICA BANJA LUKA
Podkozarska bb
Read more...

4201014580026

"TEIKOM BH" DOO SARAJEVO PODRUŽNICA BANJA LUKA
NJegoševa 45
Read more...

4201098310037

"PRVI FAKTOR" D.O.O. ZA FINANSIJSKI INŽINJERING SARAJEVO - PODRUŽNICA BANJA LUKA
Aleja Svetog Save bb
Read more...

Aktuelno

OnlinePodrška