Izvještaj iz JRR-a 07.08.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88152, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45188 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69801.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4600317460009

Naziv: "EVROPSKI UNI. KALLOS",d.o.o.Brcko,Bulevar mira 4

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 016

ŠIFRA DJELATNOSTI: 7320

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 167592

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 14602

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 1

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: NN

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška