Memorandum

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja

Podaci o obvezniku

JIB: 4940047330006

NAZIV: "EXECUTIVE SEARCH CONSULTING" DOOEL SKOPJE - KISELA VODA - PREDSTAVNIŠTVO BANJA LUKA

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 74130

DATUM:

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 125369

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 125369

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 1

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: ALEKSANDRA STOJANOVIC