Memorandum

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja

Podaci o obvezniku

JIB: 4940036880004

NAZIV: Predstavništvo "SYNGENTA AGRO" D O O Kržiceva ulica 3, LJubljana iz Republike Slovenije

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 008

ŠIFRA DJELATNOSTI: 7320

DATUM:

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 392433

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 400982

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 4

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Ranko Vidovic