Izvještaj iz JRR-a 29.05.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87631, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45155 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 68376.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4403540930009

Naziv: „BONIFAR“ d.o.o. Banja Luka

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4618

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 62533

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 39272

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 1

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: PRASTALO SLAVICA

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška