Izvještaj iz JRR-a 09.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88031, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45178 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69240.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4403547600004

Naziv: “ABC AUTO” d.o.o. Banja Luka

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 7120

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 169675

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 164587

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 6

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Nataša Aražina

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška