Izvještaj iz JRR-a 06.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88002, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45123 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69152.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4403026890006

Naziv: " A X A " d.o.o. Prijedor

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 074

ŠIFRA DJELATNOSTI: 15910

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 91994

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 91244

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 1

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Malencic Borka

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška