Izvještaj iz JRR-a 09.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88031, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45178 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69240.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4402376310006

Naziv: ZZ "LIVAC" p.o. Aleksandrovac Laktaši

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 056

ŠIFRA DJELATNOSTI: 0150

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 1261734

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 1205764

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 19

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: MALINIC ESMA

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška