Memorandum

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja

Podaci o obvezniku

JIB: 4200193790139

NAZIV: "ZLATARNA CELJE" DOO SARAJEVO - PODRUŽNICA BANJA LUKA - GLAVNO MJESTO POSLOVANJA

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4777

DATUM:

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 366494

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 316880

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 4

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Vila Vrhovac