Izvještaj iz JRR-a 07.08.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88152, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45188 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69801.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4218003250032

Naziv: TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. - PODRUŽNICA BANJA LUKA

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4673

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 6459232

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 5526938

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 3

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Amidžic Melisa

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška