Izvještaj iz JRR-a 23.10.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87516, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45700 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 72456.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400555680000

Naziv: " CENTROTRANS " A.D.

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 088

ŠIFRA DJELATNOSTI: 60211

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 2857169

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 2856087

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 73

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Cvijan Nevenka

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška