Izvještaj iz JRR-a 03.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88018, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45078 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69131.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4200211100951

Naziv: "BH Telecom" d.d. Sarajevo- Podružnica Telecom centar Kozarac

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 074

ŠIFRA DJELATNOSTI: 64200

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 80147

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 208005

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 2

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Ismet Ramovic

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška